wpf0412dba.png
wp2be08bf7.png
Oppdatert:  21.04.2021
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpbd4c606c.png
wpc25e08f1.png
wp1e26f8a8.png

Koblinger til andre internett-sider

 

Andre informasjonskilder

Som veiledende informasjon, følger herunder noen linker til internettsider av offentlige instanser / eksterne ideelle organisasjoner.

Disse internett-linkene er kun gitt til ekstra orientering.

Svanemerket (Nordic Swan Ecolabel):

- Bygg og bolig,

- Bygninger,

- Bygningsmaterialer,

- Hus, leilighetsbygg mm. (eller engelsk versjon),

- Svanemerking av småhus, flerfamiliehus, skolebygg og barnehager (PDF),

- Renovering av bygg (eller engelsk versjon).

Norsk BREEAM:

- Generell om BREEAM-Nor,

- Håndboken.

Språk:

XPS-visning

Open XML Paper Specification (OpenXPS) er et åpent, allmennlig leseformat for elektroniske dokumenter, utviklet av Microsoft Corporation. Filformatet er standardisert av Ecma International (i ECMA-388 standarden).

Nyere versjoner av Microsoft Windows inkluderer allerede et XPS-verktøy, som muliggjør å vise og generere dokumenter i dette formatet.

(Ved eldre versjoner av Windows, fram til versjon Vista, kan XML Essentials Pack installeres.)

wp64cf3fa5.png
wp3919900b.png

 

 

PDF-leser

Nedlastbare filer på denne internettsiden er i format PDF (Portable Document Format, iht. ISO 32000 standarden).
PDF-filer kan bli åpnet med bl.a. følgende programvare:

Adobe Reader fra Adobe Corporation.

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png