wp81f56e01.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Hotell arrds. Nyons
wp519bafbb.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wpeb3da002.png
Språk:
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

Vi har kompetanse innen prosjektering av:

Kontorbygg, servicebygg.

Forretninger, kjøpesentre.

Fabrikshaller, industrihaller for varetransfer, lagringshaller.

Offentlige tjenestebygg, slik som politikontorer og verksted for veivedlikehold.

Eksterne referanser

Daglig leder har vært involvert, hos andre arkitektkontorer, i prosjektene for: *

Flere prosjekter for Sainsbury’s i Storbritannia
(Pick Everard arkitekter),

Fabrikkshall for 2H-Energy Iveco Aifo group i Fécamp, Normandie – nybygg (Cremonini Lauvergeat Paccard arkitekter, i samarbeid med arkitektkontor J.B. Lacoudre),

Kontorbygg og 50 leiligheter i byfornyelsesområdet
ZAC “
Béranger Louis-Blanc” i bysentrum av Malakoff,
Hauts-de-Seine – nybygg (Atelier d’architecture CE),

Overdekket forretningspassasje (for butikker) med leiligheter i byfornyelsesområdet “Gooische Brink 1” i bysentrum av Hilversum – nybygg
(Arkitektgruppe LRRH, prof. H.J.M. Ruijssenaars arkitekt).

 

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Forprosjekt for et kontorbygg og leiligheter i Hauts-de-Seine
Ekstern konsulentbistand (2001)
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp644bf2db.png
wp41a7f9e9.png

Gjennomførte prosjekter -

Yrkesbygg / næringsbygg