wp81f56e01.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Lavenergibygg
Bevegelig fasade
Terrengtilpasning
Bærekr. materialer
Arkitektur i tre
Gjenbruk
Arkitekturhistori
wp519bafbb.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp117f66f9.png
wp53940a9c.png

Plan-AE har arkitektkompetanse innen flere typer bygninger, med hovedvekt på helse- & omsorgsbygg, kontor- & næringsbygg, undervisningsbygg og boliger. Vi har erfaring både med offentlige og private prosjekter. Vårt mål er å skape moderne, bærekraftig og funksjonell arkitektur som føyer seg til byen og landskapet. Kontoret ettertrakter romslig dybde, balanse, lyshet, transparans og helhetlighet i det arkitektoniske uttrykket.

Daglig leder i Plan-AE har 14½ år erfaring med arkitekturprosjekter i tiltaksklasser 1, 2 og 3. God kontakt med byggherren, fortløpende kvalitetssikring og et stimulerende arbeidsmiljø er viktige elementer hos oss for å komme til et vellykket prosjekt.

Vi kan utføre arkitekturprosjektering for mindre og større tiltak, inklusive detaljprosjektering.

For mindre prosjekter (inntil cirka 800 m²) kan Plan-AE også utføre:

Prosjektvisualisering.

Prosjektering av byggtekniske prinsippløsninger.

Tilstandsvurdering av eksisterende bygninger.

For interiørarkitektur og landskapsarkitektur kan vi samarbeide med andre kontorer. Etter behovene i et prosjekt kan vi samarbeide med rådgivende ingeniører som er spesialiserte innen bygg og anlegg.

 

Arkitektur
By- og tettstedsplanlegging
Språk:
Forside

Arkitektur av byggverk

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp5533b116.gif