wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wpc6fe8097.png
wpa52a77a6.png

RÅDGIVNING  MILJØ  OG  ENERGI

 

Plan-AE tilbyr uavhengig miljørådgivning (RIM) til produksjonsvirksomheter, for byggeprosjekter og for byplanleggingsprosjekter.

 

Tjenesten omfatter følgende fagområder:

Rådgivning innen bærekraft i bebygde omgivelser,

Rådgivning innen enøk og fornybar energi,

Rådgivning innen bærekraftig vannbruk,

Miljøkoordinering ved prosjektering og utbygging.

 

Rådgivningen kan gjelde bæredyktig bygging (ʽgrønn bygging’) og mer generelt bæredyktighet, sirkularitet og resilience i bebygde omgivelser.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpb0fc24cc.png

En oversikt av denne tjenesten kan lastes ned her:

Nedlasting av
PDF-leser
Adobe Reader
®
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp09f1bc76.png