wp81f56e01.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp519bafbb.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wpccad0f54.png
wp5533b116.gif
wp798e11ee.png

Med særskilte arkitektoniske løsninger kan bygningsformen bli tilpasset til det naturlige terrenget på en tomt. Dette gjør det mulig å utnytte tomtearealet effektivt, å oppnå en bekvem adkomst og å nyte eventuell utsikt ut fra bygningen. En gradvis overgang mellom interiør og uterom kan bli dannet; bygningen føyer seg til terrenget.

   Dessuten er dette miljøvennlig og kostnadsbesparende; i flere tilfeller kan jordbalansen bli optimert. Gjennom å tilpasse bygningsformen til terrenget, unngår man ofte geotekniske tiltak eller blir det mindre behov for slike tiltak.

 

Se også:  Byøkologi.

Språk:

• Tilpasning av byggeskikken til terrenget

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp84bd75d6.png
Arkitektur
By- og tettstedsplanlegging
Lavenergibygg
Bevegelig fasade
Terrengtilpasning
Bærekr. materialer
Arkitektur i tre
Gjenbruk
Arkitekturhistori
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png