wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Regnvannsbruk
Biolog. vannrensing
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp61aa4876.png
Språk:

Rådgivning i bærekraftig vannbruk

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

 

Plan-AE kan planlegge anlegg for bærekraftig vannbruk, i samarbeid med entreprenører og evt. med spesialiserte VA-ingeniører. Det kan handle seg om:

Bruk av regnvann i bygninger,

Gjenbruk av grå vann,

Anlegg for biologisk vannrensing med helofytfiltere,

Vannavsalting med fornybar energi.

wp53dd7b64.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Første modell av Renvastill prototype (2006), Australia.
© Renvasun
wp5533b116.gif