wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Åtte energitrinn
Energi i bygninger
Energiytelse bygg
Enøk-rehabilitering
Energi i områder
Solenergi
Urban vindenergi
Inneklima
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
Skjema av et lokalt nettverk for fornybar energi i en en ny bydel.
Produksjon av varme og elektrisitet fra 100% lokale energikilder.
Masteroppgave, St-Martin-du-Vivier, Rouen (Frankrike)
Språk:
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

 

Plan-AE utfører undersøkelser om integrasjon av fornybar energi og enøk (energiøkonomisering). Det kan handle seg om for eksempel:

Effektivisering av energibruk i bygninger (enøk-tiltak),

Fornybar energi integrert i bygninger,

Småskala fornybar energi i bebygde områder.

Passiv og hybrid regulering av inneklima.

Bygningsfysikk.

 

Vi utfører forprosjektering for nye energi- og enøk-tiltak. Detaljprosjektering kan vi gjøre i samarbeid med rådgivende ingeniører VVS og elektroteknikk.

 

Øvrige temaer som vi arbeider med er passiv / hybrid kjøling og oppvarming, naturlig / hybrid ventilasjon og varmegjenvinning.

 

Aspekter vi kan vurdere er element-utforming, synthese med byggesystemer, gjennomførbarhet, lønnsomhet, følger for lokal byutforming, faktorer relatert til nabobygg og til beliggenhet.

Rådgivning i enøk og fornybar energi

wp33d376ae.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp43352c2d.png