wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp23e400f8.png
wp50099dac.gif
Dato oppdatert:  27.05.2022
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekturavdeling
rådgivningsavdeling

Plan-AE
Nedre Skøyen vei 11
0276 Oslo
Norge
Mobil:
Mobil:
E-post:
Internett:
967 22 550
925 16 892
post@plan-ae.no
www.plan-ae.no

Dette internettstedet er stilt til rådighet av:

Opphavsrett © Plan-AE, 2008 - 2022.

Alle rettigheter reservert. Innhold av disse internettsidene og nedlastbare dokumenter er beskyttet av loven om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven).

   Rettighetene på bruk av firmalogoen øverst til venstre er reservert av Plan-AE. Logoen kan brukes utelukkende av medarbeidere og samarbeidspartnere fra Plan-AE.

   Rettighetene på bruk av navnet “Plan-AE”, av ordkombinasjonen “Plan Architecture + Environment” og
av ordkombinasjonen “Synergi av arkitektur og miljø” i forbindelse med et firma er reservert av Plan-AE.

   * Eksterne referanser (prosjekter av andre som vi har vært involvert i), relevante publikasjoner av andre forfattere og eksterne informasjonskilder er angitt med grønn tekst.

Organisasjonsnummer: 992 774 266 mva
Enkeltpersonforetak, daglig leder: J.D. van der Sluijs, DPLG B.Sc.
Plan-AE Oslo ble grunnlagt i september 2008.
Kolofon - juridisk notis

Rettigheter

Koblingene til andre internettsteder er kun gitt til orientering. Plan-AE har intet ansvar for innholdet av eksterne internettsteder som våre websider peker til.

Ansvarsfraskrivelse for linker

kontaktskjema
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
Kolofon

Tekstinnholdet av disse internettsidene, inkluderte bilder og nedlastbare dokumenter bør ikke videredistribueres eller kopieres uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Plan-AE.

Vilkår for bruk