wp2be08bf7.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp2840c2a7.png
wp0e3261a6.png
Kontoret kan involveres for prosjekter i landsregionene hvor det brukes enten norsk-bokmål, engelsk, nederlandsk, fransk eller tysk som hovedspråk.
   Vårt primære satsingsområde er prosjekter i Skandinavia og Europa.
   I tillegg kan vi bli involvert i prosjekter i Nord-Amerika eller Oseania, i så fall gjerne i tett samarbeid med et lokalt etablert rådgiverfirma. (I vårt nettverk finnes det bl.a. noen få rådgivere / designere i Canada og Australia.)
Språk:
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Geografisk virksomhetsområde
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Kontorets aktivitetsregioner:                PDF
Europa (arkitektur, byplanlegging og rådgivning)
Nord-Amerika (hovedsakelig rådgivning)
Australia og Ny-Zealand (kun rådgivning)
wp5533b116.gif
wpb0fc24cc.png
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png