wp0bc85c47.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp2be08bf7.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpfc0742c2.png

 

 

Som en del av vårt arkitekt- eller planleggerarbeid kan vi utføre prosjekteringsgruppekoordinering (PGK) / prosjekteringsgruppeledelse (PGL).

 

Vi har erfaring med koordinasjon av prosjektering for større prosjekter; særlig for:

Omsorgsbygg (med mediske støttefunksjoner),

Kontorer,

Undervisningsbygg,

Leilighetsbygninger / boligområder,

Byfornyelse.

Denne tjenesten omfatter tverrfaglig koordinasjon av prosjekteringsgruppen og rapportering til byggherren.

Språk:
Tverrfaglig koordinasjon av prosjektering,
utført hos andre arkitekter (ekstern konsulentbistand, 2005)

• Koordinasjon i prosjekteringsfasen

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe08dd975.png
Prosj.prosess
PGK / PGL
Prosj.koordinasjon
Kostnadsanalyse
Rettleiing ved utfør.
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png