wp0bc85c47.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp2be08bf7.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

 

Som en forlengelse av vårt arkitektarbeid kan vi gi prosjektledelse (PL) for mindre byggeprosjekter (inntil cirka 800 m² gulvareal). ¹

Denne tjenesten kan omfatte:

Gjennomførbarhetsanalyse,

Programutredning (behov og funksjoner),

Fremdriftsplan for prosjektering,

Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsplan (FDV). ²

 

Funksjonsprogrammering er hoveddelen av en programutredning og gjør det mulig å oppnå kompakte, effektive romløsninger i en tidlig fase av et byggeprosjekt.

 

¹ For koordinasjon av større byggeprosjekter (> ca. 800 m²) kan bistand innhentes fra eksterne konsulenter som er spesialiserte innen prosjektadministrasjon.

² Utføres i samarbeid med eksterne ingeniørrådgivere.

 

wp67cac653_1b.jpg
Prosjektkoordinasjon utført hos andre arkitekter
(ekstern konsulentbistand, 2004)
Språk:

• Prosjektkoordinasjon

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe08dd975.png
Prosj.prosess
PGK / PGL
Prosj.koordinasjon
Kostnadsanalyse
Rettleiing ved utfør.
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png