wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp37ec6a06.png
Omsorgsh. Rykkinn
wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

• Regulering for et omsorgssenter på Rykkinn

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wp7d1d4c52.png

For en tomt på 2,6 mål i Vestre Bærum laget vi et privat reguleringsforslag, som omfattet fjorten omsorgsboliger med fellesfunksjoner, kommunale helsetjenester, ny adkomst, utvidet bilparkering, støyskjerming (langs fylkesveien) og overvannshåndtering.

   Vi laget en skyggeanalyse. Førstegangsbehandling ble gjort i 2010 – 2011 og andregangsbehandling i 2012. Reguleringsplanen ble vedtatt i april 2013 og ble implementert av kommunen i sommeren 2013.

   Deretter var denne reguleringsplanen grunnlaget for forprosjektet, som ble utarbeidet av oss i perioden desember 2013 – januar 2017.

Borettslag i Bærum (gjennom OBOS)

Tiltakshaver:

Privat eiendomsutvikler i Oslo

Brukerstøtte:

april – juni 2013

mars 2009 – desember 2012

År av oppdrag:

År av gjennomføring:

wp644bf2db.png
wpd5526f4b.png
wpf78f0345.png
Situasjonsplan med nytt avkjørsel og omkringliggende eksisterende bebyggelse
1. Detaljregulering, versjon F (vedtatt reguleringsplan, november 2012)
2. Forslag til detaljregulering, versjon C (utgått reguleringsplan, januar 2011)
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Forslagsstiller:

Plan-AE

Sohlberg & Toftenes

Prosjektledelse:

Rykkinn, i Vestre Bærum

Sted:

Detaljregulering

Prosjektfase: