wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
wpf0412dba.png
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp88736efb.png
wp048d1aa2.png

Prosjektadministrasjon

Solvarmeanlegg for en eksisterende enebolig på Nordstrand, Oslo

2012 -

wpa52a77a6.png

Periode

Faser / oppgaver

Oppdragsgiver

Innhold / emne

wpabdf9010.png

Rådgivning

Glava AS

Produkt- og kostnadsundersøkelse vedrørende fornybar energi i hus

2008

wpabdf9010.png

Rådgivning - prosjektering

privat

Solvarmeanlegg for en eksisterende enebolig på Nordre Aker, Oslo

2010 -

Språk:
wpabdf9010.png
REFERANSER  MILJØ  OG  ENERGI
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpabdf9010.png

Produktutvikling

- (spin-off initiativ)

Vehol™, byggesystem med elementer i kombinert massivtre & hultre

2008 -

wpabdf9010.png

Produktutvikling

- (spin-off initiativ)

Entivel™,energi-aktiv klimatiserend bygningsskall

2009 -

wpabdf9010.png

2009

wp5533b116.gif

Kort utredning

en tysk IT-bedrift

Statistisk-økonomisk analyse om den norske byggenæringen

Produktutvikling

- (Renvasun, spin-off initiativ)

Renvastill™, vannrensing med fornybar energi

2006 -

wpabdf9010.png
wpabdf9010.png

2008 -

wp5533b116.gif

Produktutvikling

- (spin-off initiativ)

SolHyve™, energieffektiv klimafasade

wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpabdf9010.png

Rådgivning - prosjektering

Enøk-tiltak ved rehabilitering av en eksisterende enebolig i Mandal

2011

privat

wp5533b116.gif
wpabdf9010.png
wp5533b116.gif