wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp70d52508.png
wp67fdfddd.png
wpd5666868.png

Netto gulvareal (NTA):

Cirka 1040 m² nybygg + evt. carport

Rykkinn, i Vestre Bærum

Illustrasjonsprosjekt (utgått versjon)

2009 – 2010

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Sted:

1. Situasjonsplan (versjon B, utgått)
2. Fugleperspektiv
3. Fugleperspektiv, detalj
wp798e11ee.png
Omsorgsb. Rykkinn
Omsorgsbolig Jar
wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

• 14 Omsorgsleiligheter på Rykkinn  (utkast)

Skisseforslag for en omsorgsbolig med fjorten leiligheter. Omsorgshjemmet er delt opp i to boligfløy og et midtparti med fellesfunksjoner.

   Etter blant ant akustisk analyse ble denne første løsningen (med en H-form) erstattet med en annen bygningsform (U-formig), som viste seg å gi bedre lydavskjerming for leilighetene.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wp36a04f78.png
4. Fasade / snitt
5. Bygningsvolum, skyggeanalyse

Brukerstøtte:

wp644bf2db.png

År av oppdrag:

wp5533b116.gif

Obs.:

Bildene på denne siden viser en tidligere versjon av prosjektet, som har utgått. Ny versjon av prosjektet kan velges ved å klikke i sidemenyen til venstre, under “Pågående prosjekt” og “Gjennomført prosjekt”.

Prosjektfase:

NEAS Brannconsult (NBC)

Rådgivende ingeniør:

Arkitekt:

Plan-AE

wp7d1d4c52.png

Byggherre:

Borettslag i Bærum (gjennom OBOS)

Privat eiendomsutvikler i Oslo