wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wpf159c89b.png
wp37ec6a06.png

Netto gulvareal (NTA):

Cirka 6300 m² nybygg,

ca. 300 m² gjenbruk

Konkurranseutkast for Europan 8

Kristiansand kommune

Planskisse av hovedetasje
wp5533b116.gif

• Idrettssenter i Idda-området, Kristiansand-vest

Ishall Kristiansand

Innbyder:

wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

Som en del av en idékonkurranse for byfornyelse og videre byutvikling i Kristiansand-vest laget vi et skisseforslag for et nytt idrettssenter. Det omfattet en overdekket kunstisbane med 1500 sitteplasser og en underjordisk parkeringsgarasje, en gymhall og et overdekket svømmebasseng.

   Isbanens ovale planform følger en kurve i den tilgrensende veien. Isbanen er plassert halv underjordisk for en bedre energiprestasjon. Idrettssenteret er planlagt til bruk av besøkere fra regionen, beboerne i selve bydelen og til bruk for en nærliggende skole.

   En del av taket består av solcellepaneler som produserer energi for isbanens kjøleanlegg. Varmen fra anlegget gjenbrukes for oppvarming av swømmebassenget og gymhallen. Swømmehallen benytter dagslys gjennom en foldete takform. Energiforbruket av idrettsenteret blir dermed sterkt redusert.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wp644bf2db.png

Sted:

År av konkurranse:

Idda-Grim, Kristiansand-nordvest

2005

Prosjektfase: