wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp37ec6a06.png
1. Planskisse: øvings- og utstillingsrom, idrettsfunksjoner og patiohager
2. Skisser fra interiør med tilføyde mezzaniner
wp273addfa_1b.jpg
wp41d41bdc_1b.jpg
wp0c9e59cf_1b.jpg

Bruksareal + uteareal:

Skisseforslag

2000

Ca. 10.000 m² + 2.000 m² patiohager

området Tolbiac-Chevaleret,
Paris-13ᵉ, Frankrike

Poststasjon Paris
wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

• Gjenbruk av godsstasjon i kvartalet Chevaleret

Skisse for ombygging av en poststasjon til en idrettshall og musikkskole med øvingsrom, utført i forbindelse med byutvikling i området “Z.A.C. Seine Rive Gauche”.

   Skissen ble foretatt som et frivillig forslag til Paris kommune, i samarbeid med en musiker, en forening for byøkologi og en teatergruppe. Stasjonen har blitt prosjektert av ingeniøren E. Freyssinet mellom 1920 og 1930. Han var en av de første å prosjektere i forspennt betong.

   Skissen omfattet ulike muligheter for gjenbruk. Ett alternativ gjaldt et overdekket swømmebasseng og en overdekket isbane. I et ant alternativ ble hallene oppdelt i utstillingsrom, konsert- / teatersaler, patiohager og en tennisbane.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wp644bf2db.png

Sted:

År av utkast:

Fase: