wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp3943ee5a.png
wp0e37e2e5.png
wpd643b0b4.png

Netto gulvareal (NTA):

Skisseforslag - detaljprosjekt

2002

10 m²

Privatkunde og en industriell bedrift

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Byggherre:

wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv
wp5533b116.gif
1. Perspektiv, sett fra gulv
2. Perspektiv, fra vindu
3. Perspektiv, mot vindu

• Kontormøbel for en leilighet i Paris-10ᵉ

Møbel for et hjemmekontor i 10ᵉ arrondissement av Paris. Brukeren er en firmarepresentant som ofte reiser. Møbelet akkomoderer brukerens mobile kontorutstyr. Prosjektets mål er å danne åpenhet og bevegelse i rommet, og å holde gulvoverflaten brukbar. Formen av skapene er tilpasset for godt innfall av dagslys på arbeidsbordet, ergonomi, optimal romutnytting og ståhøyde. Materialer: oljet MDF og rustfritt, matt stål.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wp644bf2db.png

Sted:

Paris-10ᵉ, Frankrike

År av oppdrag:

wp798e11ee.png
Gård i Heggedal
Møbel Paris-10ᵉ

Prosjektfaser: