wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp519bafbb.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp56ebea81.png
wp3ca81124.png
Språk:
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Kontorutstyr

Fordelt over to kontorsted, disponerer vi over fire arbeidsstasjoner og to lokale servere, som er knyttet sammen via et internt nettverk. Vårt øvrige utstyr omfatter storformat skjermer, fotokameraer (digital og analog), flere fargeskrivere, samt to kopi- / skanneringsenheter.
   I tillegg har kontoret to eksterne serverplasseringer, som gir kunder, samarbeidspartnere og naboer mulighet for tilgang til prosjektdata via internett.
   Kontoret bruker DAK-programvarer (dataassistert konstruksjon) for prosjektering, planlegging og
3D-visualisering. Nylig har vi også tatt i bruk BIM (bygningsinformasjonsmodeller). Kontorets kvalitetssikringssystem inkluderer tegnings- og beregningsmetoder som er basert på norske standarder.
   Forøvrig benytter kontoret grafiske og administrative programvarer som støtter standard dataformater.
   Datasystemene og programvarene i kontoret blir regelmessig oppdatert, vedlikeholdt og eventuelt fornyet. Alle prosjektdataene i kontoret blir fortløpende sikret og flerfoldig arkivert internt i kontoret.
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png

• Nyhet mars 2017    oppstart med BIM

I vinteren 2016 - 2017 har vi forberedt BIM gjennom trening.
   Plan-AE har nå tatt i bruk løsningen “Allplan Architecture” for bygningsinformasjonsmodellering fra Nemetschek.
   Bruk av BIM danner et første ledd i utviklingen for å integrere Virtual Design and Construction (VDC) i vår framtidige arbeidsmetode.
   BIM-programmet “Allplan” er framtidsrettet, fleksibelt og kompatibelt med den internasjonale IFC-standarden for utveksling av BIM-data.
   Programvaren Allplan gir en flytende integrasjon av design, teknikk og 3D-visualisering. Allplan er godt egnet for tverrfaglig samarbeid i prosjekteringsgrupper. Denne løsningen muliggjør en graduell bearbeidelse av et prosjekt i flere faser - fra idéskisse til uførelsesgrunnlag, fram til samordnet FDV-dokumentasjon.