wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
wpf0412dba.png
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
Kontorutstyr

Kontoret rår over fire PC-er og en lokal server som er knyttet sammen via et internt nettverk, to faste skjermer, flere fargeskrivere på format A4 og A3, samt en
A4 kopi-/skanneringsenhet.
   I tillegg har kontoret to eksterne serverplasseringer, som gir kunder og samarbeidspartnere mulighet for tilgang til prosjektdata via internett.
   Vedr. analyse av energiytelser og inneklima i bygninger anvender vi programmer for beregning og simulasjon i henhold til norske / europeiske normer og forskrifter. Et normalisert verktøy for bærekraftsanalyse og -sertifisering er planlagt tatt i bruk i løpet av 2013.
   Forøvrig benytter kontoret administrative programvarer som støtter standard dataformater.
   Datasystemene og programvarene i kontoret blir regelmessig oppdatert, vedlikeholdt og eventuelt fornyet. Alle prosjektdataene i kontoret blir fortløpende sikret og flerfoldig arkivert internt i kontoret.
Språk:
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp1bff0bbe.png
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp56ebea81.png