wp81f56e01.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Byøkologi
Grønn kontinuitet
Kompakte byform
Byfornyelse
Skyggeanalyse
Uterom
wp519bafbb.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp70efff3a.png

Plan-AE har kompetanse innen planlegging av bebyggelse i by og tettsted (urban design). Vi har deltatt i konkurranser for planlegging av nye byfragmenter, som omfattet utvikling av boliger, næringsfunksjoner, offentlige funksjoner og industriell bebyggelse. I tillegg har vi erfaring med planlegging for byfornyelse, for trinnvis utbygging og planlegging av rivingsarbeid / demontasje.

Vår planleggingstjeneste omfatter:

Byplanlegging / tettstedsplanlegging, reguleringsplaner (planlegging av lokal bebyggelse), utforming av offentlige byrom,

Gjennomførbarhetsanalyser, ROS-analyser og konsekvensutredninger med hensyn til ny bebyggelse eller byfornyelse på et lokalt nivå.

Daglig leder i Plan-AE har 2¼ år erfaring med prosjekter for byplanlegging og byfornyelse.

Etter behovene i et planleggingsprosjekt (særlig for større planleggingsoppgaver > ca. 25 hektar) kan vi samarbeide med landskapsarkitekter, arealplanleggere / kommunale planleggere, rådgivende ingeniører kommunalteknikk / samferdsel og eventuelle andre fagrådgivere.

wp2000ed9c_1b.jpg
Språk:
Arkitektur
By- og tettstedsplanlegging

By- og tettstedsplanlegging

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
Urban design er et fagfelt mellom arkitektur og urbanistikk. Det fokuserer på forholdene mellom bebyggelse, offentlige uterom, felles utearealer, private utearealer, bygningstyper og bygningsformer. Etter at en arealplan er laget av en town planner (± arealplanlegger), kan en urban designer (± byplanlegger) utarbeide muligheter for bebyggelse, basert på arealplanleggingen.
Urbant prosjekt: oppnå et harmonisk samspill mellom arkitektur, byrom og natur.
wp971aefce.png