wp0bc85c47.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp2be08bf7.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpe08dd975.png

 

 

Rettleiing ved bygging

Vi tilbyr rettleiing i utføringsfasen for bygningsprosjekter og for tiltak innen fornybar energi & miljø. Denne assistansen omfatter oppfølging på byggeplassen og koordinering av byggemøter.

   For mindre prosjekter (inntil cirka 800 m² gulvareal) kan vi også tilby byggeledelse.

   For større prosjekter (> ca. 800 m²), eller for prosjekter som blir gjennomført i delentrepriser, gjøres denne typen rettleiing i samarbeid med en ekstern byggeleder.

 

Rettleiing ved anlegg

Plan-AE tilbyr rettleiing ved realisasjon av anlegg for lokal biologisk vannrensing og vannavsalting.

 

Rettleiing ved fabrikasjon

Som en del av vår involvering i produktutvikling kan vi gi rettleiing ved testing og fabrikasjon.

 

wp3193260a_1b.jpg
Rettleiing på en byggeplass, utført hos andre arkitekter
(ekstern konsulentbistand, 2004)
Språk:
Prosj.prosess
PGK / PGL
Prosj.koordinasjon
Kostnadsanalyse
Rettleiing ved utfør.

• Rettleiing ved utførelse

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png