wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter
wp798e11ee.png
wpa0d3396e.png
wpf90db7c4.png
wp403d9dc5.png

Netto gulvarealer (NTA):

Privat huseier

Byggherre:

wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

• Passivhus på Oppsal, enebolig i en skråning

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:


Fasade Hvalstad
Ny entré Haslum
Oppgradering Hosle
Passivhus Oppsal
Rehabilitering Giske
Carport Elburg

Sted:

År av oppdrag:

Oppsal, i bydel Østensjø, Oslo

Skisseforslag, forprosjekt,
søknad om rammetillatelse, detaljprosjekt, entreprenøranbud

2011 – 2013

Prosjektet omfatter en lett fortetting (med noen få %) på en tomt i Oslos ytre by. Den opprinnelige tomten ble delt i to boligtomter. En eksisterende garasje blir fjernet og erstattet med en ny enebolig. Dette fører til et effektivere arealbruk, samtidig som småhuspreget blir beholdt. Deler av en eksisterende garasje planlegges gjenbrukt. Terrenginngrep holdes minimale. Bygging som et passivhus og bruk av solenergi er vurdert. De fleste delene av boligen skal ha universell utforming.

   Delings- og rammetillatelsene ble utstedt av kommunen, fulgt av detaljprosjektering og anbud.

124 m² P-rom (nybygg)
43 m² S-rom (nybygg)
66 m² S-rom (eksisterende ombygd)

wp5533b116.gif
1. Fasadeskisse (første utkast)
2. Skisse av snitt (første utkast)
3. Planskisse (første utkast)

Prosjektfaser:

G. Høllesli Oppmåling, Oslo

Landmåler:

wp644bf2db.png