wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp519bafbb.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter

Nesodden, Akershus

Detaljreguleringsplan

Område med 24 boliger og næring

2019 -

Privat eiendomsselskap

Forprosjekt, søknad om rammetillatelse

Rjukan, Telemark

Privat eiendomsutvikler

To fritidsboliger

2015 -

Nybygg

Nesøya, Asker-nord

Privat huseier

Hagepaviljong (uthus)

2012 -

Vurdering av byggtekniske aspekter

Delft, Sør-Holland (NL)

Kirkemenighet

Den Nye Kirken, nye fasilitetsrom

2015 -

Kolås, Oslo-Bjerke

Oppgradering, rehabilitering

Tilbygg og tilføyning av balkong

2018 -

Privat huseier

Tilpasning av fasade, vindusutskifting

Hvalstad, Asker

Privat huseier

Oppgradering eksisterende villa

2018 -

wp9c972f8d.png
wpb4a7ca1a.png
wpb4a7ca1a.png
wpb4a7ca1a.png
wpb4a7ca1a.png
wpb4a7ca1a.png
wp2c0be304.png

År

Sted

Innhold

Byggherre

Prosjekt

Språk:
PÅGÅENDE  PROSJEKTER
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wpc32a7385.png
wp7c723626.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp644d1630.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif