wpd4a896e5.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp5eab55b3.png
wp69eeab85.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wp4249d258.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wpbb6fc5c1.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
arkitekter

Netto gulvareal (NTA):

P-rom 1047 m²  +  S-rom 168 m²

Rykkinn, i Vestre Bærum

Planlagt for høsten 2018 – 2019

desember 2013 – januari 2017

Sted:

wp798e11ee.png
Omsorgsb. Rykkinn
wp9e83e960.png
Samfunnsbygg
Skolebygg
Helsebygg
Yrkesbygg
Boliger
By og tettsted
Idrett, turliv

• 12 Omsorgsboliger på Rykkinn

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:

Arkitekt:

Omsorgsyter:

Omsorgstjenesten i Bærum kommune

Plan-AE, Oslo

Borettslag + kommunen

Estimat cirka 29 millioner kr. ekskl. mva

Byggherre:

Netto byggekostnad:

År av oppdrag:

1. Perspektiv (følger)
2. Perspektiv (følger)
3. Lengdesnitt og fasade mot veien (forprosjekt)

Overdekket parkering og utebod 64 m²

Prosjektet omfatter nybygg av tolv boenheter med fellesarealer, rom for kommunal helse-service og en felles hage. Beboerne er unge funksjonshemmede og bruker kommunal omsorg; boligen er derfor universell utformet i henhold til standarden fra Husbanken.

   Boligen er delt opp i tre fløy, for å oppnå gode lysforhold i hver boenhet, utnytte passiv solvarme og for at den harmonerer med omkringliggende småhusbebyggelse.

    Bygningen følger den naturlige terrengskråningen, ved at den høyre fløyen er plassert ett etasjenivå lavere ned i terrenget enn den venstre fløyen. Bruk av miljøvennlige byggematerialer blir vurdert.

   Det planlegges for høy energieffektivitet. Oppvarming med bruk av fornybar energikilde (jordvarme). Passivhusutforming ble overveiet.

Forventet byggeår:

Skisseforslag, forprosjekt

Prosjektfaser:

Rådgivende ingeniører:

Cowi,  Multiconsult,  Rambøll

wp339468f1.png
wp7d1d4c52.png
prosjektark i PDF
wpb0fc24cc.png
Nedlasting av
PDF-leser
Adobe Reader
®
wp09f1bc76.png

Sohlberg & Toftenes,  HR Prosjekt

Prosjektledelse:

Øvrig areal:

wp644bf2db.png
3D-bilder av forprosjektet