wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp1d050608.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp03775c5d.png

 

 

Et historisk trehus med en laftet konstruksjon ble rehabilitert i interiøret. Plan-AE har gitt råd om enøk-tiltak og forbedring av inneklimaet ved rehabiliteringen.

   Energiøkonomisering blir oppnådd gjennom etterisolering og bedre lufttetting i fasadene.

wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

Rådgivning ved utførelse

2011

Privat huseier

Plan-AE, Oslo

• Enøk og inneklima i en rehabilitert bolig i Mandal

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

-

-

Språk:
Vehol tresystem
Waldquartier
Renov. hus Mandal
Passivhus elemen.

Sted:

Mandal

1. Fasaderehabilitering av et trehus - miljøvennlig etterisolering
wp64234d35.png

Rådgiver miljø og energi:

Prosjektadministrasjon:

Prosjektfaser:

Øvrige rådgivere:

Oppdragsgiver:

År av oppdrag: