wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp4084a847.png
Vehol™ - et modulært, lettvekt og fleksibelt byggesystem med hullkjerne-elementer og bærende rammeverk, i massivtre kombinert med trefiber - miljøvennlig uten lim

 

 

Plan-AE initierer utvikling av Vehol, et byggesystem med elementer i kompositt tre. Det er et ‘hybrid’ modulsystem; elementene blir sammensatt av ulike trematerialer, blant ant massivtre og hullkjerne-deler.

   Systemet er egnet for halv-automatisert, delvis maskinell produksjon. En lettvekt minikran er tilstrekkelig på byggeplassen.

   Vårt bidrag i utvikling av systemet omfatter
produkt-prosjektering og en del produkt-koordinering.

   Eventuelt kan vi også bistå med detaljprosjektering i et byggeprosjekt, for at systemet blir godt integrert med bygningens utforming.

Språk:

• Vehol – et modulært, sirkulært byggesystem i tre

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Leverandører:

Rådgiver miljø og energi:

Øvrige rådgivere:

Plan-AE, Oslo

 

Framtidig produsent:

wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk
Vehol tresystem
Waldquartier
Renov. hus Mandal
Passivhus elemen.
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png

leverandørgruppe i oppbygging,
norsk / nordisk

i oppbygging (i Hedmark / Oppland)

Produktutvikling - prototype nær Lillehammer / Gjøvik

Prosjektfase:

© 2008 - 2021 Vehol™

Opphavs- og kopirettighetene på logoen til høyre er reservert. Rettigheten på produktnavnet “Vehol” er reservert.

CO - nøytral bygging med prefabrikkerte, lette moduler i massivtre og trefiber

-Lettvekt:transport og montasje tar mindre tid og krever mindre energi, fundamentering er enklere.
Bruk av hullkjerne-elementer minsker konstruksjonsvekten, forenkler byggeprosessen og gir en kort byggetid.

-Fleksibelt:bygningen kan enkelt bli endret / tilpasset i bruksfasen, for å akkommodere senere funksjonsendringer.
Dette gir flere bruksmuligheter gjennom livsløpet av en bygning og det muliggjør bestandige løsninger.

-Miljøvennlig:uten lim - mulighet til gjenbruk av trevirke, bidrag til et kontinuerlig karbonkretsløp.
Mulighet til demontasje og gjenvinning av byggematerialer bidrar til sirkularitet av byggevirksomheter.

Konseptet ble utviklet med støtte fra Treindustriens tekniske forening.