wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp03775c5d.png

Vi er involvert i utvikling av systemet Entivel, en lettvekt, energi-aktiv bygningshud med integrert klimatisering.

   Entivel “flex”ventilasjon kombinerer lufting med varmegjenvinning, solenergi integrert i fasaden og glassoverflater som gir ytterveggene et variert utseende.

   Dette fasadesystemet kjennetegnes av brukerkomfort, funksjonell fleksibilitet, varighet og et lavt vedlikeholdsbehov. Konseptet er særlig tilrettelagt for bygninger som blir brukt av mange mennesker i en stor del av døgnet.

   Vårt bidrag i utvikling av systemet omfatter en del
produkt-prosjektering og en del produkt-koordinering. Eventuelt kan vi også bistå med tomteanalyse, bygningssimulasjon og detaljprosjektering, for at systemet blir optimalt integrert med bygningen.

   Entivel-konseptet ble oppfunnet av en sivilingeniør maskinteknikk og blir implementert av Plan-AE.

Språk:

• Entivel, aktiv klimatiserende bygningsskall

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

Leverandører:

Rådgiver miljø og energi:

Rådgiver VVS:

Plan-AE, Oslo

sivilingeniør Arpi Török, Romania

Framtidig produsent:

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
De Sypel EPA-U
SolHyve fasade
Entivel ventilasjon
Norsk PHPP
Vb. gulv. Buitenhof
Solvarme Simensb.
Solvarme Nordre A.

leverandørgruppe i oppbygging

i oppbygging (europeisk / nordisk)

Produktutvikling - prototype

Prosjektfase:

Boliger, leilighetsbygg, helsebygg, kontorer, næringsbygg m.m.

Egnet for bygningstype:

wp894129a5.png

© 2009 - 2021 A. Török, Plan-AE

Opphavs- og kopirettighetene på logoen til høyre er reservert. Rettigheten på produktnavnet “Entivel” er reservert.

Et fleksibelt system for “mikroventilasjon integrert i ytterveggene - høy energieffektivitet og plassbesparelse

-Entivel består av luftingselementer; disse fungerer etter en patentert metode for in-situ ventilasjon med integrert varmegjenvinning, som blir innebygd i fasaden. Basert på et enkelt prinsipp, oppnås kravet til varmegjenvinning fra TEK17.

-Systemet gir også fordelen av mindre plassbehov: man unngår ventilasjonskanaler, fordi ventilasjonen skjer direkte i ytterveggen og kan styres individuelt for hvert rom. Arealet for installasjonsteknikk blir minsket betydelig; selve ventilasjonssystemet behøver intet teknisk rom.

-Entivel gir fleksible planløsninger; bygningens romfordeling kan endres i bruksfasen, uten at det er behov for å tilpasse ventilasjonssystemet - fordi det befinner seg i ytterveggen.

-Systemet muliggjør å realisere aktivhus (dvs. plussbygg) eller nullhus (energinøytrale bygg).