wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp03775c5d.png
wpaddf79d1.png

 

 

Passivhus Prosjekterings Pakke (PHPP) er et verktøy for beregning av energieffektivitet av bygninger. Hovedmål er å gi arkitekter og ingeniører støtte ved prosjektering av nye bygg. I tillegg kan man bruke PHPP for å beregne energieffektivitet av eksisterende bygninger.

 

Verktøyet er egnet for å lage enøk-regnemodeller av boliger og av mellomstore, enkelt utformete bygninger (for større, mer komplekse bygg brukes andre programmer). PHPP ble utviklet i Tyskland. Det er integrert i Microsoft Office Excel og det kan brukes for passivhussertifisering.

 

Plan-AE forbereder en norskspråklig versjon av PHPP, som vil bli tilrettelagt for de norske normene angående energiytelse i bygninger:

NS 3031 (standard knyttet til teknisk forskrift TEK),

NS 3700 (passivhusstandard for boliger), som ble fastsatt i april 2010 og

NS 3701 (passivhusstandard for yrkesbygninger), som har trått i kraft i september 2012.

De Sypel EPA-U
SolHyve fasade
Entivel ventilasjon
Norsk PHPP
Vb. gulv. Buitenhof
Solvarme Simensb.
Solvarme Nordre A.
wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

• PHPP på norsk

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

PHPP 2007:  Passivhus Prosjekterings Pakke 2007

 

Utvikling av verktøyet er i forberedelse. Aktuell informasjon blir fortløpende tilføyd på denne siden.

(Direkte link er www.plan-ae.no/norsk-phpp).

 

Henvendelser om norsk PHPP kan sendes til understående e-post adresse:

 

Send e-post

Språk:
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
Nedlasting av
PDF-leser
Adobe Reader
®
wp09f1bc76.png