wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp03775c5d.png
wpeb1d2cde.gif
Språk:

• SolHyve, lavenergi klimafasade

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

Leverandører:

Rådgiver miljø og energi:

Øvrige rådgivere:

leverandørgruppe i oppbygging

Plan-AE, Delft

 

Framtidig produsent:

i oppbygging (europeisk)

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
De Sypel EPA-U
SolHyve fasade
Entivel ventilasjon
Norsk PHPP
Vb. gulv. Buitenhof
Solvarme Simensb.
Solvarme Nordre A.

Produktutvikling - prototype

Prosjektfase:

Fleretasjes bygninger (offentlig, omsorg/sykehus, næring/industri)

Egnet for bygningstyper:

© 2008 - 2021 SolHyve™

Opphavs- og kopirettighetene på logoen til høyre er reservert. Rettigheten på produktnavnet “SolHyve” er reservert.

Tverrsnitt - situasjon om sommeren, med åpnete fasadeoverflater
wpeb8dc14f.png

Plan-AE initierer utvikling av SolHyve, et fasadesystem for hybrid, energibesparende klimatisering i bygninger, som består av tre og aluminium (en “tre-alu” fasade).

   Systemet fører til en vesentlig reduksjon av energibehovet for ventilasjon, pga. varmegjenvinning og et hybrid prinsipp, som krever betydelig færre vifter. Under optimale værsforhold, blir bygningen ventilert helt uten vifter. Bortsett fra ventilasjon, kan systemet også brukes for kjøling eller forvarming av ventilasjonsluft og for solavskjerming.

   Denne klimafasaden inkluderer både termisk solenergi og fotovoltaikk; den kan eventuelt også tilknyttes en jordvarmepumpe og varme- / kjølelagring.

   SolHyve fasadesystemet gir svært høy energieffektivitet; det muliggjør å realisere aktivhus / nullenergibygg (dvs. plusshus / energinøytrale bygg). Systemet kombinerer varmegjenvinning, en høy isolasjonsverdi, et sunt inneklima og forbedret tilgang til dagslys i midten av interiøret (på lengre avstand fra fasaden).

   Klimafasaden egner seg blant ant for fleretasjes bygninger med mange brukere, hvor et godt, komfortabelt inneklima vektlegges – for eksempel i sykehus, undervisningsbygg, kontorbygg og varemagasiner.

   Vårt bidrag i utvikling av systemet omfatter
produkt-prosjektering og en del produkt-koordinering.

   Hvis det er ønskelig kan vi evt. også utføre tomteanalyser, bygningssimulasjon og bistå med detaljprosjektering, for å oppnå en gunstig integrasjon med bygningen.