wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp7cc0290d.png
wp1d050608.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp03775c5d.png
wp70840798.png
wp1a3bd03f.png
wp3f9b6a37.png

Et sol-basert varmesystem for en eksisterende enebolig i Oslo-nord. Anlegget vil blant ant omfatte fasademonterte solfangere og vannbåren oppvarming.

   Boligen er i dag lite isolert. Det finnes få muligheter for etterisolering av fasadene, fordi boligens historiske utseende ønskes beholdt.

   En del av varmesystemet blir erstattet med et solvarmeanlegg, for å redusere elektrisitetsbehovet. Framtidig utvidelse med biovarme blir vurdert, for en ytterligere senking av EL-behovet.

(Mer informasjon finnes under: rådgivning om solenergi.)

wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

Skisseforslag - forprosjekt

2010 – 2011

Privat huseier

Plan-AE, Oslo

• Solvarmeanlegg for en bolig på Blindern i Oslo

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Plan-AE, Oslo

Språk:
De Sypel EPA-U
SolHyve fasade
Entivel ventilasjon
Norsk PHPP
Vb. gulv. Buitenhof
Solvarme Simensb.
Solvarme Nordre A.
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
1. Kapasitetsanalyse ved hjelp av sollys-simulasjon
2. Analyse av ukentlig solvarmekapasitet
3. Analyse av månedlig solvarmekapasitet

Sted:

I bydel Nordre Aker, Oslo-nord

Kunde:

12 m² solfangere

Størrelse:

Rådgiver miljø og energi:

Prosjektadministrasjon:

Prosjektfaser:

År av oppdrag: