wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp03775c5d.png

Et termisk solfangeranlegg ble prosjektert for en eksisterende enebolig i bydel Nordstrand i Oslo-sør. Mer miljøriktig varmeforsyning er oppnådd ved å bruke solenergi. Anlegget omfatter 3 stk. flatplate solfangere, som er montert på det eksisterende taket.

   Kommunen har utstedt tillatelse i 2012. Det ble søkt om enøk-tilskudd fra Enova. Dette solfangeranlegget ble ferdigstilt i våren 2013.

(Mer informasjon finnes under: rådgivning om solenergi.)

wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

Prosjektering og søknad om tillatelse

2012

Montasjebedrift for solenergi

Plan-AE, Oslo

• Solvarmeanlegg for en bolig på Simensbråten

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Plan-AE, Oslo

Språk:
De Sypel EPA-U
SolHyve fasade
Entivel ventilasjon
Norsk PHPP
Vb. gulv. Buitenhof
Solvarme Simensb.
Solvarme Nordre A.

Sted:

I bydel Nordstrand, Oslo

6½ m² solfangere

Størrelse:

Kunde:

Prosjektadministrasjon:

Rådgivning energi:

Prosjektfaser:

2013

År av gjennomføring:

wp7aa2b3e5.png

År av oppdrag:

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png