wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Bærekraftig by
Bærekraft og bygg
Romutnyttelse
Kretsløpanalyse
Miljøsertifisering
Miljøkoordinering
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wp7b331cba.png
Språk:
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Rådgivning i bærekraft i bebygde omgivelse

Plan-AE gir råd om bærekraft i bygninger og bebygde områder. Det kan handle seg om en bygning eller lokalt arealbruk i tettsted, om en produksjonsmetode eller en byggeplass, om bruksfasen av en bygning, rehabilitering av en bygning eller - ved slutten av bygningens bruksløp - om demontasje av en konstruksjon i gjenbrukbare deler.

Bærekraft - også kallet bæredyktighet - er et bredere begrep enn miljøbeskyttelse. Et miljøvennlig tiltak er ikke nødvendigvis også bærekraftig. Bærekraft omfatter flere aspekter: det er en kombinasjon av økologisk balanse, konstruksjonsmessig varighet, langfristig effektivitet og sosial tilgjengelighet.

Et bærekraftig tiltak beskytter miljøressurser og helse, er bestandig og effektivt, og kan nyttes av mennesker med forskjellige behov og evner.

Denne rådgivningstjenesten kan gjelde:

Bærekraft i byen og i tettsteder

Bærekraftig bygging

Miljøkoordinering

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png

 

Bæredyktighet i bebygde omgivelser

 

 

 

 

Bærekraft-faktorer
Plan-AE anvender bærekraftprinsippet på en måte som er tilpasset til bygg og tettsted. Varighet er oppfattet som en særegen faktor.
Utgangspunktet er begrepet “bærekraftig utvikling”, som det ble beskrevet i rapporten “Vår felles framtid” (Our Common Future), publisert i 1987 av WCED (Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling).

 

Ivareta

stabilitet av
økosystemet og av

miljøressursene.

 

Varighet,

funksjonalitet,

fleksibilitet og tilpassbarhet.

 

Lønnsomhet:

langfristig nytte av investering,

effektiv drift.

 

Samfunnsbalanse: universelle bruksmuligheter

og sikkerhet.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif