wp0bc85c47.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp2be08bf7.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Flere aktører engasjeres i prosessen av prosjektering og bygging. Vårt hovedmål er å oppnå kvalitet gjennom et godt samarbeid mellom disse aktørene.

Plan-AE kan utføre, for både små og store prosjekter:

Plan- og byggesøknader (ansvarlig søker funksjon).

Tverrfaglig koordinasjon av prosjektering.

Utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Bistand ved tilbudsinnhenting og kontrahering.

Rettleiing i byggetiden og eventuelt i bruksfasen.

For mindre prosjekter (cirka < 800 m²) kan vi også utføre:

Analyse av byggekostnader.

Byggeledelse.

Avhengig av prosjektinnholdet, samarbeider vi med godkjente rådgivende ingeniører; med interiørarkitekter, landskapsarkitekter og evt. med kunstnere.

For større prosjekter kan vi samarbeide med byggeøkonomer, prosjektledere og byggeledere.

• Prosjekterings- og byggeprosessen

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp22260258.png
Prosj.prosess
PGK / PGL
Prosj.koordinasjon
Kostnadsanalyse
Rettleiing ved utfør.
Språk:
wp457666bc.png
Skisseforslag for ombygging av et kontor til en legevakt
Ekstern konsulentbistand (2009)
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png