wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wpec888778.png

Energiytelsen av bygninger kan fordeles i forskjellige nivåer. Energiytelsen blir beregnet med utgangspunkt i standarden NS 3031.

Standard minstekrav for energibruk i bygninger er fastlagt i teknisk forskrift (TEK17). En neste revisjon av TEK-forskriften vedrørende energibruk kan forventes om noen få år.

Nivåer for energiytelsen av lavenergibygg og passivhus er angitt i standardene NS 3700 (for boliger) og NS 3701 (for yrkesbygninger). Bygging etter disse normene er for tiden frivillig, men kan eventuelt bli et krav i framtiden (antagelig rundt ± året 2019 - 2022).

En nullenergi-bygning har et netto årlig energiforbruk av null. Per år produserer en nullenergi-bygning like mye energi som den forbruker. I januar 2019 skal dette bli et krav for nye bygninger i EU.

Netto årlig energiforbruk av en plussenergi-bygning er negativt, dvs. at bygningen produserer mer energi enn den selv trenger. Energioverskuddet kan brukes for andre formål, slik som elektriske fartøy, eksteriør utstyr eller utendørs belysning. Alternativt kan overskuddet - i visse tilfeller - leveres til strømnettet, avhengig av lokale forhold og i samråd med strømleverandøren.

• Nivåer av energiprestasjon i bygninger

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:
wpa1c232b6.png
Bærekraft i bebygd omgivelse
Enøk og fornybar energi
Bærekraftig vannbruk

 

standard bygg  (eller standard hus)

energiforbruk iht. energikrav i teknisk forskrift

 

 

lavenergi-bygg  (eller lavenergi-hus)

lavt energiforbruk

 

 

passive bygg  (eller passivhus)

svært lavt energiforbruk, iht. passivhusstandard

 

 

nullenergi-bygg  (eller nullenergi-hus)

netto årlig energiforbruk = null

 

 

plussenergi-bygg  (eller aktivhus)

energiproduksjon netto over året

 

til energileveranse.

 

Fra energibesparelse ...

wpb9851c38.png
wpb9851c38.png
wpb9851c38.png
wpb9851c38.png
wp03775c5d.png
Åtte energitrinn
Energi i bygninger
Energiytelse bygg
Enøk-rehabilitering
Energi i områder
Solenergi
Urban vindenergi
Inneklima
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png

Se også:

Arkitektur - lavenergibygninger / passivhus / aktivhus,

Utvikling av Passivhus Prosjekterings Pakke på norsk.