wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp2be08bf7.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp006b59e7.png
wp1b2605fa.png
Språk:
Faglig konsultasjon

En gang hver måned gir kontoret åpen konsultasjon. Man kan da få:
Arkitektråd vedrørende nybygg eller rehabilitering,
Bistand med spørsmål om byplanlegging,
Veiledning angående byggesaker eller plansaker,
Råd om miljø og energi i bygninger eller tettsted.
Reservering kan gjøres telefonisk (se kontaktsiden). Konsultasjonen er gratis og uforbindende.
Den førstkommende konsultasjonstimen er på fredag 14. desember 2018 mellom kl. 17:00 og kl. 18:00.
wp4476c3bf.png
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png