wp38a6268f.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
Prosj.prosess
PGK / PGL
Prosj.koordinasjon
Kostnadsanalyse
Rettleiing ved utfør.
wp2be08bf7.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wpac96ca49.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

 

Plan-AE tilbyr prosjektadministrasjon som en tilleggstjeneste knyttet til interne prosjekter.

 

Denne tjenesten kan omfatte:

Byggesøknader (ansvarlig søker funksjon),

Private planforslag (forslagsstiller),

Koordinasjon av prosjekteringsgruppe,

Rettleiing på byggeplass,

Rettleiing i produksjonsfasilitet (for teknisk utvikling).

 

For mindre byggeprosjekter (< 800 m²) kan vi også utføre:

Prosjektkoordinasjon,

Kostnadsanalyse,

Byggeledelse (ved hoved- eller generalentreprise).

 

Det legges vekt på kollegialt samarbeid, regelmessig oppfølging, god byggekvalitet og sikkerhet ved utførelsen.

 

Prosjektadministrasjon blir gjort i sammenheng med vårt system for kvalitetssikring og intern kontroll.

 

wp2d9e122b_1b.jpg
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Bilde: prosjektkoordinasjon hos CLP arkitekter (ekstern konsulentbistand, 2004)
Språk:

Prosjektadministrasjon

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

Kontoret benytter lokal godkjenning for de følgende områdene:

Tiltaksklasse 1:

Tiltaksklasse 2:

Tiltaksklasse 3:

Sentral godkjenning er i forberedelse.

ansvarlig søker, overordnet ansvar for prosjektering

ansvarlig søker, overordnet ansvar for prosjektering

ansvarlig søker

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png