wpf713b1ca.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wpa19aa9ae.png
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wp24785c85.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wpacb97521.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp816bb7d2.png
rådgivere
wpa52a77a6.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Språk:

AVDELING E

 

Denne delen av kontoret gjør rådgivning på feltet av miljø og energi, samt byggfaglig rådgivning. Denne aktiviteten utgjør en separat avdeling for dette fagområdet.

   Vår E-avdeling bruker et eget kvalitetssikringssystem
(IK-KS), som er tilrettelagt for fagfeltene:

Bærekraftsrådgivning, sirkularitet (kretsløp) og resilience i bebygde omgivelser,

Rådgivning om byggemetoder, byggesystemer og byggematerialer,

Produktutvikling innen byggesystemer og miljøteknikkk (med satsing på vannrensingsteknikk).

 

Målsetning av rådgivervirksomheten:

Oppnå bærekraftige løsninger gjennom kunnskap, metodikk og samspill.

Fremtidsrettede, miljøvennlige løsninger oppnås gjennom
en helhetlig arbeidsmåte,
med nytenking, innovasjon og takket tverrfaglig samarbeid.

 

Rådgivning miljø og energi

 

bærekraftig bygging

 

enøk og fornybar energi

 

bærekraftig vannbruk

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png

Sentral godkjenning er i forberedelse.

Kontoret benytter lokal godkjenning for de følgende områdene:

Tiltaksklasse 1:

Tiltaksklasse 2:

Tiltaksklasse 3:

prosjekterende - byggeteknikk, bygningsfysikk

-

-

Struktur av rådgivningsavdelingen
wpad36b977.png
https://no.linkedin.com/company/plan-ae-consultants
Nyheter av vårt rådgivningskontor kan følges på LinkedIn-portalen:
wp26fe02a3.png