wp2be08bf7.png
wpf0412dba.png
wpdba734e0.png
wp50099dac.gif
© Plan-AE
Oppdatert:  21.04.2021
arkitektur og byplanlegging  •  rådgivning miljø og energi
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wp56599b24.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wpba848745.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wpfa9888fe.png
wp0e3261a6.png
KONTOR

Plan-AE er et kontor for arkitektur, planlegging og bærekraftsrådgivning. Firmaet ble dannet i Oslo i 2008.
Fem år deretter ble et 2ᵉ kontor etablert i Delft, Nederland. Diagrammet til venstre viser bedriftsstrukturen.
   I desember 2018 feirer vi tiårsjubileet; vi takker våre oppdragsgivere for interessen deres og ser frem til videre godt samarbeid i fremtiden.
   I årene foran oss skal Plan-AE videreutvikle seg til å bli en norsk - europeisk gruppe for arkitektur, urban design og rådgivning – med fokus på sirkularitet, resilience og sustainable neighbourhoods. Byggfaglig rådgivning blir også styrket som en integral del av våre tjenester.
Arkitekturprosjektering omfatter de fleste typer bygninger, små og store, samt design av broer.
Byplanlegging omfatter regulering for lokal bebyggelse, småskala konvekvensutredninger og ROS-analyser.
Rådgivning omfatter miljø i bygninger & tettsted, fornybar energi / energieffektivisering, bærekraftige byggemetoder og bærekraftig vannbruk, samt bygningsfysikk og bygningssimulasjon.
Prosjektadministrasjon kan utføres som en sidetjeneste knyttet til interne prosjekter.

IK / KS
Kontoret bruker et system for intern kontroll og kvalitetssikring som er delvis basert på MAKS 2010 fra Arkitektbedriftene. IK / KS-systemet omfatter gjennomgang av prosjektinnhold, fremdrift og kostnadsovervåking. Det ivaretar også helse, miljø og sikkerhet (HMS). Systemet er tilpasset til kontorets tjenestefelt og aktivitetsregioner.

Organisasjonskart av Plan-AE

 

Prosjektadministrasjon

 

Rådgivning miljø og energi

wp45e15db1.png
wp5533b116.gif
wpb0fc24cc.png

Firmapresentasjonen kan lastes ned her:

Nedlasting av
PDF-leser
Adobe Reader
®
Språk:
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

Arkitektur og planlegging

 

 

arkitektur

 

byplanlegging

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif

 

bærekraftig bygging

 

enøk og fornybar energi

 

bærekraftig vannbruk

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp6850d73b.png
wp45e15db1.png
wpdcfaec64.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp09f1bc76.png

Godkjenningsområde: bygningsfysikk (E)

Godkjenningsområde: arkitektur (A)

wp081945c0.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png
wp2267c732.png